ขอขอบคุณ โรงเรียนรุ่งอรุณสำหรับการสั่งผลิต โต๊ะนักเรียนหกเหลี่ยมคางหมู สำหรับเด็กมัธยมจำนวน 40 ตัว