Uncategorized

ศูนย์เด็กเล็กอำเภอสองพี่น้อง

ขอขอบคุณเทศบาลอำเภอสองพี่น้อง ที่ได้อุปการะ สั่งสินค้า ชั้นวางหนังสือและโต๊ะเรียนคุณภาพสูงสุดของทางร้าน วัสดุเป็นไม้ยางพาราอัดประสาน คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย สำหรับเด็ก

Read more...

โรงเรียนรุ่งอรุณ

ขอขอบคุณโรงเรียนรุ่งอรุณที่ให้ความไว้วางในสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เด็กคุณภาพสูง จาก เคโคชิเฟอร์นิเจอร์เด็ก ได้แก่ชั้นเก็บของ และเก้าอี้ คุณภาพดีๆ

Read more...