โต๊ะมัธยมสี่เหลี่ยมคางหมู

ขอขอบคุณโรงเรียนรุ่งอรุณที่สั่งซื้อโต๊ะหกเหลี่ยมคางหมู ไม้ยางพารา 100% สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม จำนวน 40 ตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *