ขอขอบคุณ โรงเรียนรุ่งอรุณสำหรับการสั่งผลิต โต๊ะนักเรียนหกเหลี่ยมคางหมู สำหรับเด็กมัธยมจำนวน 40 ตัว

This entry was posted in . Bookmark the permalink.